Entrades

Calcs del castellà que podem evitar (II)

Vaja, vaja… ja tocava reemprendre aquest joc de paraules de barbarismes i castellanismes. Sense més preàmbuls… enfilem amb la lletra “B”

baffle“: és una caixa acústica

balonmano“: handbol

bandeja“: safata

bando“: Segons el significat, podem usar: 1. ban (ordre publicada i difosa per una autoritat). 2. bàndol o bandositat (grup polític, sovint pertanyent a un partit)

barco“: Aquest mot no és admès. Per a substituir-lo hi ha, primer de tot, els noms que tenen un significat més genèric, embarcació o nau. I per significats més específics, tenim: 1. barca (embarcació petita i de trajectes curts), 2. navili (nau de guerra), 3. transatlàntic (nau de passatge que fa trajectes llargs) 4. vaixell (nau de guerra o bé nau sòlida que pot fer trajectes llargs)

barnissar“: envernissar

bassura“: escombraries

berberetxo“: catxel, escopinya

biombo“: Barbarisme que podem canviar per mampara o paravent. També separador.

birlar“: pispar

bírria“: Podem substituir aquest castellanisme per diversos mots, com ara esguerro, nyap o rave

bocadillo“: Paraula que hem de substituir per entrepà o badall. També és normatiu sandvitx, tot i que és un anglicisme.

 “bocasses“: Aquest castellanisme el podem substuir per: 1. bocamoll-a o bocafluix-a (que xerra allò que no hauria de xerrar), amb aquest significat, recordem l’expressió ésser fluix de llengua. 2. fanfarró-ona (que es vanagloria de fets o de qualitats, sovint irreals), també podem fer servir l’expressió tenir molta llengua.

bocina“: botzina

bolos“: Terme d’argot del món de l’espectacle i s’usa en les expressions fer bolos o bé anar de bolos“: Podem dir-ne escapades, sortides, actuacions a fora o gira.

bolso“: Aquest castellanisme el podem substituir per bossa o bossa de mà.

boquilla“: broquet

bordillo“: vorada

borrador“: Segons el significat, podem dir: 1. esborrador, 2. esborrany

bronca“: Per aquest castellanisme, podem usar, segons els significat: 1. raons, renyina, 2. esbronc, reny, escridassada.

 “bueno“: És un castellanisme amb diversos significats: 1. assentiment, conformitat: bé, d’acord, va bé, conforme, entesos. 2. suficiència: prou, ja està bé. 3. sorpresa: alça, apa, renoi.

 “bulto“: Segons el significat, podem canviar aquest barbarisme per: 1. embalum, 2. paquet, 3. bony

bursatil“: borsari-ària

Fins aqui la meva llista de la lletra “B”. Us deixo el canal obert per si trobeu a faltar alguna paraula, no dubteu en afegir-la.

Calcs del castellà que podem evitar (I)

Sovint caço paraules, tant escrites com dites, que no son correctes. I no em refereixo pas a la ortografia, també un bon repte (i que segur, segur que s’ha escapat alguna de grossa en aquest escrit), sinó a totes aquelles altres paraules que, en català, no existeixen.

Lluny de ser una entesa, ni de bon tros, i amb tota la humilitat del mon, avui em decideixo a compartir un bon ventall de paraules calcades del castellà que he anat recollint.

Certament, sembla que quan no estem acostumats a sentir segons quines expressions, pot semblar que ens parlen en suahili, però recordo uns quants anys enrere, que els més catalans canviàvem “d’acera”, menjàvem els “berberetxus” amb “palillus”,  jugàvem a “l’ajedreç” i els pares es quedaven “calvus”. Hores d’ara, ja no ens resulta gens estrany canviar de vorera, picar les escopinyes amb els escuradents, jogar a escacs o que els pares es quedin calbs.

Amb molt poquet esforç, podem fer servir la paraula correcta!. N’hi han tantes i tantes que diem malament, que us convido a enriquir aquest petit espai amb les vostres caceres.

Jo, entretant, començo per la lletra A:

a aquestes alçades“: Aquesta expressió gairebé sempre la podem canviar per a hores d’ara. Quan porta un complement, podem fer servir, per exemple, en aquesta època o en aquest punt.

a simple vista“: Aquest castellanisme el podem suplir per: 1. a ull nu (sense l’ajut de cap instrument òptic) 2. a  primera vista (en un primer examen).

abasteixement“: Hem de fer servir abastament o abastiment, proveïment o subministrament. El verb corresponent no serà “abastèixer“, sinó abastar o abastir, proveir o subministrar.

acallar“: Fer callar o emmudir. En sentit figurat, podem emprar verbs com ara apaivagar o arrossegar.

aclarar“: Podem evitar aquest castellanisme fer servir algun dels verbs següents: aclarir, esbandir (o esbaldir, o rabejar) i esclarir. El substantiu corresponent és aclariment, i l’adjectiu, aclaridor-a. No són correctes “aclaració” ni “aclaratori-òria“. Quan aquest verb és usat pronominalment, “aclarar-se“, s’ha de substituir, segons el context, per entendre, entendre-s’hi, entendre’s o sortir-se’n.

acús de rebut“: Les formes correctes per a substituïr aquest castellanisme són justificant de recepció, acusació de recepció o acusament de recepció.

adecentar“: Podem canviar-ho per posar decent, o bé, segons el cas, per agençar, acondiciar.

agobiar“: No és català. Es pot substituir per diversos verbs; per exemple: atabalar, amoïnar, angoixar, aclaparar, ofegar. El substantiu incorrecte “agobio“, el podem suplir per atabalament, angoixa, aclaparament, ofec.

agulletes“: És un barbarisme quan significa “estat de fatiga i adoloriment del cos”. Ho podem substituir per cruiximent, punxades, fiblades, mal d’ossos. Hi ha més expressions que també ens poden ser útils: estar baldat, estar cruixit.

albornòs“: barnús.

a rajatabla“: L’expressió correcte és al peu de la lletra. Són equivalents d’aquesta expressió: rigorosament, estrictament.

al alcanç“: a l’abast

algo“: Quan és pronom, els termes correctes són una cosa, alguna cosa o, en un registre culte, quelcom. En frases interrogatives o condicionals, se sol usar el pronom res. Quan té valor d’adverbi, hem de dir una mica (o un poc, o un xic).

antepassat“: avantpassat-ada.

anticipo“: Amb el significat de “pagament per avançat” podem fer servir noms com ara bestreta, avançada o acompte.

apetxugar“: Castellanisme que podem suplir, segons el cas, per tocar, empassar-se…

apoiar“: No és un mot català. Per al significat de “descansar o fer descansar sobre un suport”, podem fer servir recolzar. Amb el sentit de “sostenir, fer costat”, convé usar donar (o prestar) suport o abonar.

apremiar“: Aquest terme incorrecte, segons el significat podem canviar-lo per: 1. apressar: empènyer algú a fer alguna cosa de pressa. 2. constrènyer: obligar algú a fer alguna cosa. En l’àmbit administratiu, el substantiu erroni “apremi” s’ha de substituir per constrenyiment.

assustar“: espantar.

atiborrar“: Catellanisme que podem suplir, segons el cas, per mots com ara atapeir, farcir, afartar.

averiguar“: Podem canviar-lo per verbs com ara esbrinar i aclarir, o bé per l’expressió treure l’entrellat de.

Fins aqui la meva llista de la lletra “A”. Si se t’acut alguna més…. serà molt ben rebuda!.

Carta de drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes en l’àmbit de la justícia

1. Pots utilitzar el català als jutjats i tribunals ubicats a Catalunya, sense cap entrebanc i sense que t’ho impedeixi ningú.

2. Tens el dret que tot el que diguis davant d’un tribunal de Catalunya es faci constar en la teva llengua.

3. Pots presentar documents en llengua catalana. Si el document ha de tenir efectes fora de l’àmbit lingüístic, els poders públics n’han de gestionar la traducció, sense retards injustificats.

4. Dintre de Catalunya, pots demanar que el procés es dugui a terme completament en la teva llengua.

5. Cap organització prestadora de serveis públics ni cap persona dependent d’administracions que actuen a Catalunya poden al·legar el deconeixement de la llengua catalana davant els jutjats o tribunals.

6. Els poders públics han de promoure l’ús del català a l’àmbit judicial.

Normativa que regula els drets lingüístics:

  • Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística
  • Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial
  • Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, que va aprovar el Consell d’Europa el 5 de novembre de 1992 i va entrar en vigor a Espanya l’1 d’agost de 2001
  • Carta de drets dels ciutadans davant la justícia, aprovada pel Ple del Congrés de Diputats el 16 d’abril de 2002