Calcs del castellà que podem evitar (XII)

 Toca el torn de la lletra “M”. En el recull de barbarismes més usuals, trobem els següents:

madrina“: padrina

maestria“: forma incorrecta que podem suplir, segons el significat per: 1. mestratge, grau de mestre, en un ofici, o guiatge o ensenyament d’un mestre. 2. mestria, habilitat de mestre.

mailing“: publitramesa

major, al“: a l’engròs

manantial“: deu. Aquí hi ha la deu termal que proveeix el balneari.

mando: comandament

mandon -ona“: manaire

manguera“: mànega

manopla“: manyopla

manossejar“: Segons el significat, podem suplir aquest barbarisme per: 1. grapejar, toquejar o toquerejar, tocar amb les mans repetidament. 2. masegar o maurar, prémer repetidament.

mansana“: illa de cases

maranya“: brega

marimatxo“: gallimarsot

màrmol“: marbre

màstil“: pal

matxacar“: Podem suplir aquest castellanisme per diversos mots, segons el significat: 1. en sentit recte, picar o batre. 2. en sentit figurat, aplicat a una “pugna”: apallissar, fer miques, fer xixines, masegar, deixar cruixit… 3. també en sentit figurat, amb el significat de “persistir en alguna cosa”, podem dir insistir, perseverar… 4. en el bàsquet, “encistellar una pilota amb força vertical” és esmaixar.

matxembrar“: Castellanisme propi del llenguatge de la construcció. Es pot suplir per encadellar, emmetxar, verbs que indiquen diferents maneres d’unir o ajustar dues peces.

medició“: mesurament, dins mesurar.

medir“: amidar

melena“: cabellera

melenut -uda“: cabellut -uda, dins cabellera

membret“: capçalera

mejar el coco” i “menjar el tarro“: escalfar el cap

menor, al por“: al detall

menos“: menys

mermelada“: melmelada

migeval” i “mitgeval“: medieval

mimbre“: vímet

molt, com a“: Aquesta locució és incorrecta. Podem dir pel cap alt o bé a tot estirar. Quan va seguida d’un adverbi, tenim algunes alternatives, com ara posar el verb en gerundi, o bé les expressions tirant llarg i tirant curt.

mosquejar-se“: picar-se

muleta“: crossa

multidisciplinar“: pluridisciplinari -ària

munyeca“: canell

2 replies
  • Roser Canals
   Roser Canals says:

   Agraeixo de veres el teu comentari Susana, i m’anima que comparteixis l’esperit d’aquest petit diccionari de barbarismes i calcs del castellà… mica a mica arribarem a la zeta!
   Sàpigues també, que qualsevol aportació per enriquir-lo serà molt benvinguda 😉
   Una abraçada,
   Roser.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari