Calcs del castellà que podem evitar (X)

Amb la lletra “j” trobem les següents paraules i expressions:

jabalí“: senglar

jaque“: escac

jarana“: aquest castellanisme el podem canviar per gresca, tabola o barrila.

jefe“: Es un mot castellà que, segons el context, té diversos corresponents en català: 1. cap: té el significat genèric de “persona que ocupa el lloc principal”. 2. director: té el significat específic de “persona que dirigeix una empresa”. 3. patró: és sinònim de director i, específicament, significa “cap d’una embarcació”. 4. mestre (o patró o capità manaies): termes col·loquials. Ep, mestre!, que em podeu donar foc? Sort que tu em fas de patró, perquè no sabríem pas què fer. Sembles el capità manaies: no pares de donar ordres. El derivat castellà jefatura s’ha de canviar per prefectura o direcció.

joystick“: maneta de jocs

jugar un paper“: Expressió incorrecta. Cal canviar el verb jugar per tenir, fer o representar.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari