Calcs del castellà que podem evitar (VIII)

Mica a mica anem avançant…

hasta“: fins i fins i tot.

haver-hi que“: Perífrasi d’obligació incorrecta.  Podem emprar caldre o bé haver-se de.

hetxura“: faiçó

hombrera“: musclera

hombro“: espatlla

hortera“: carrincló -ona

hospedar“: allotjar

huella“: Segons el significat, podem canviar aquest castellanisme per: 1. empremta (senyal que es deixa en un objecte, un cos); 2. petjada o petja (senyal que deixa un peu)

1 reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari