Avís Legal


IDENTIFICACIÓ

 www.lagrapadora.net es un domini a Internet titularitat de Roser Canals Carbonell (en endavant la titular), amb NIF 52173314E i amb qui podeu contactar  a través dels canals de comunicació que es posen a disposició a la pàgina de contacte d’aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES
 • Dades sol·licitades
  Per accedir a alguns dels espais de la Web, serà necessari facilitar determinades dades personals que seran tractades de forma automatitzada. La titular, com a responsable del fitxer es compromet, en conformitat amb l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, a complir amb l’obligació de secret, tractament i manteniment respecte els continguts en el fitxer.
 • Drets d’accés
  D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’usuari tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, respecte a quantes dades seves estiguin emmagatzemades a la base de dades. Els drets podran ser executats a través de qualsevol canal de comunicació exposats a l’inici d’aquest e-document.
 • Objectius de la recollida de dades
  Quan se sol·licita la complementació d’un formulari en el que es recullen dades de caràcter personal, s’informarà a l’usuari de la seva finalitat. Al mateix temps, els usuaris autoritzen expressament a la titular, a remetre informació comercial via electrònica, respecte productes i serveis. En el supòsit que no es desitgi rebre aquesta informació n’hi haurà prou amb notificar-ho en qualsevol moment a les dades de contacte.
 • Veracitat de les dades
  L’usuari haurà d’omplir els formularis amb dades de veritat, exactes, complertes i actuals. En el cas de que l’usuari introdueixi dades corresponents a un altre persona, s’entendrà que té consentiment explícit per això de l’altre persona, i que aquesta dóna autorització per realitzar el tractament indicat. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirectament que pogués ocasionar a qualsevol persona a causa de la complementació del formulari amb dades falses, inexactes, incomplertes o no actualitzades.
 • Mesures de seguretat
  La titular i els seus cessionaris han pres les mesures legalment requerides per a la protecció de dades personals; així mateix han adoptat tots els dispositius tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés o el robament de les dades personals facilitades per els usuaris de la Web. L’usuari tindrà en compte que les mesures de seguretat a Internet no són absolutament inviolables.
 • Links i enllaços
  Els links o enllaços a altres pàgines Web que puguin aparèixer en aquest lloc web, s’ofereixen a efectes merament informatius a l’usuari, de manera que la titular no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s’ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Política de cookies

Llegir més